Coronavirus


Information med anledning av covid-19

Sveriges Elevråd är medvetna om den alltmer utbredda spridningen av coronaviruset i Sverige och följer nära situationens utveckling. Vi har full förståelse för att det kan finnas oro bland era medlemmar och vi är måna om er och att ni ska känna er trygga.
Nedan finns information om Sveriges Elevråds hantering av verksamheten och era medlemsförmåner i relation till covid-19. För frågor rörande just ert elevråd, kontakta gärna er verksamhetsutvecklare.


Era medlemsförmåner

Sveriges Elevråds inställning är att följa råd och riktlinjer från myndigheter, och att vara lyhörda mot vad enskilda skolor säger och beslutar. Vår ambition är att upprätthålla de medlemsförmåner som ni har rätt till, men för att kunna följa myndigheternas rekommendationer för att begränsa smittspridningen kommer den fysiska supporten och fysiska mötesplatser att begränsas. Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt att hitta digitala lösningar för att ni medlemmar ska kunna ta del av de medlemsförmåner ni har rätt till. Utöver detta finns vi fortfarande tillgängliga för era frågor och generell support via distans precis som vanligt. Utifrån hur situationen ser ut i dagsläget räknar Sveriges Elevråd med att ge support på distans åtminstone till och med 30 juni 2020. 


Era planerade aktiviteter

Varje elevråd bör göra en egen tolkning av vad som är lämpligt att genomföra eller inte för just er. Folkhälsomyndighetens senaste rekommendation är att alla verksamheter, inklusive föreningar, undviker att flera personer samlas och istället erbjuder digitala möten. Eftersom det är årsmötessäsong förstår vi att det finns många frågor gällande hur ni ska hantera det. Om ni är osäkra på hur eller om ni kan genomföra ert årsmöte som planerat, kontakta er verksamhetsutvecklare för att få stöd i det!


Hur vi informerar internt

Sveriges Elevråds besked till våra medarbetare, däribland alla verksamhetsutvecklare som ni har nära kontakt med, är att vara försiktiga och uppmärksamma, och att stanna hemma om en uppvisar symptom eller känner en oro för eventuell smittorisk. Folkhälsomyndigheten har uppmanat de som kan, att arbeta hemifrån, vilket Sveriges Elevråd kommer att följa. Vi understryker även vikten av att lyssna på vad varje enskild skola beslutar om, och att inte agera på ett sätt som strider emot det.


Boost

I år är Boost flyttat från vårterminen till höstterminen med anledning av Covid-19. Anmälan och mer information om eventet kommer ut under våren/sommaren.


Stängning av skolor

Regeringens besked är i dagsläget att grundskolor generellt ska hålla öppet. Det är upp till den som äger skolan (kommunen eller styrelsen om det är en fristående skola), att besluta om undantag från det, vilket kan handla om att stänga en skola eller övergå till undervisning på distans. Om ni vill veta mer om hur det blir för er, för att kunna planera er verksamhet, rekommenderar vi att ni vänder er till er rektor.


Effekter i skolan

Vi är medvetna om att många av er och era medlemmar just nu är oroliga över situationen och hur det påverkar skoltiden, inte minst vad gäller betygssättning. Sveriges Elevråd har inlett en dialog med utbildningsministern och utbildningsdepartementet för att få en ökad klarhet över situationen och kunna säkerställa att elevernas bästa prioriteras även under de rådande förutsättningarna.


Kontakta er verksamhetsutvecklare

Med tanke på att läget ser olika ut i olika delar av landet uppmuntrar vi varje elevråd att ta kontakt med Sveriges Elevråd genom vår infomejl ([email protected]) eller er verksamhetsutvecklare om ni har vidare frågor om hur just ert elevråd påverkas. Var också uppmärksam på utvecklingen på er skola och följ skolans riktlinjer.

Vi på Sveriges Elevråd håller oss uppdaterade och kommer vid ändrade förutsättningar informera er medlemmar på nytt.


Läs mer

Vill du ha hjälp med att starta ett elevråd eller har andra funderingar? Fyll i din mejl så kontaktar vi dig!