Om oss


Sveriges Elevråd är Sveriges största elevorganisation på grundskolan. Vi ansluter 64 elevråd och 11 020 elever på olika platser runt om i landet. Varje dag stärker vi våra medlemmar genom bland annat support, material och utbildningar. Därutöver lyfter vi elevernas röster i politiken.Ideell organisation för elevråd

Sveriges Elevråd är en rikstäckande ideell organisation för elevkårer och elevråd på övre grundskolan. Våra medlemmar är fristående demokratiska föreningar som arbetar för en mer givande skoltid för eleverna på skolan.

Medlemmar på 64 skolor

Sveriges Elevråd har 64 medlemsorganisationer anslutna (2018), som i sin tur ansluter 11 020 individuella medlemmar. De lokala föreningarna styrs av medlemmarna genom demokratiska processer, på samma sätt som Sveriges Elevråd på riksnivå. 

Vår vision: ett elevråd på varje högstadieskola

Sveriges Elevråds vision är att det på varje högstadieskola i Sverige ska finnas ett elevråd som skapar en mer givande skolgång för sina medlemmar genom att tillvarata deras sociala, ekonomiska, kulturella och politiska intressen. 

Förmåner & stöd för medlemmar

Medlemskapet i Sveriges Elevråd är gratis och alla elevkårer och elevråd på övre grundskolan kan gå med i organisationen. 

Sveriges Elevråd erbjuder sina medlemmar stöd i form av anställda som ger löpande support, utbildningar, böcker och material samt ett ekonomiskt medlemsbidrag. 

Kontakt

Kontakta er lokala verksamhetsutvecklare eller Sveriges Elevråds huvudkontor för mer information.

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med att starta ett elevråd eller har andra funderingar? Fyll i din mejl så kontaktar vi dig!