Om oss


Sveriges Elevråd är Sveriges största elevorganisation på grundskolan. Vi ansluter 58 elevråd och 12 042 elever på olika platser runt om i landet. Varje dag stärker vi våra medlemmar genom bland annat support, material och utbildningar. Därutöver lyfter vi elevernas röster i politiken.Ideell organisation för elevråd

Sveriges Elevråd är en rikstäckande ideell organisation för elevråd och elevkårer på övre grundskolan. Våra medlemmar är fristående demokratiska föreningar som arbetar för en mer givande skoltid för eleverna på sin skola.

Medlemmar på 58 skolor

Sveriges Elevråd har 58 medlemsorganisationer anslutna (2022), som i sin tur ansluter 12 042 individuella medlemmar. De lokala föreningarna styrs av medlemmarna genom demokratiska processer, på samma sätt som Sveriges Elevråd på riksnivå. 

Vår vision: ett elevråd på varje högstadieskola

Sveriges Elevråds vision är att det ska finnas ett elevråd på varje högstadieskola i Sverige. Varje elevråds syfte är att skapa en mer givande skolgång för eleverna på skolan genom att tillvarata deras sociala, ekonomiska, kulturella och politiska intressen.  

Förmåner & stöd för medlemmar

Medlemskapet i Sveriges Elevråd är gratis och alla elevråd och elevkårer på övre grundskolan kan gå med i organisationen. 

Sveriges Elevråd erbjuder sina medlemmar stöd i form av anställda som ger löpande support, utbildningar och stöttande material samt ett ekonomiskt medlemsbidrag. 

Vill ni veta mer?

Kontakta er lokala verksamhetsutvecklare eller Sveriges Elevråds kansli för mer information.

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med att starta ett elevråd eller har andra funderingar? Fyll i din mejl så kontaktar vi dig!