Styrelseutbildning


Utbildning för nyblivna styrelser

I vår styrelseutbildning får ni som nyvalda elevrådsstyrelser en introduktion till ert uppdrag. Vi går igenom grunderna i organisation, kommunikation och projektplanering. När ni går därifrån kommer ni att ha satt upp en att-göra-lista med påbörjade planer för aktiviteter inom alla aktivitetsområden. 

Moment i utbildningen 

 • Sveriges Elevråds syfte, funktion och ståndpunkter 
 • Organisatoriskt arbete 
  • Medlemsvärvning 
  • Grunderna i medlemsregistret Ebas 
  • Ekonomi för föreningar 
  • Föreningens juridiska rättigheter
 • Kommunikativt arbete 
  • Hur kan en arbeta med elevrådets varumärke 
  • Relevanta målgrupper för kommunikationen 
  • Kommunikationskanaler och digitala verktyg 
 • Aktiviteter 
  • Grunderna i projektplanering från idé till utvärdering 

Vem kan gå?     

Medlemmar som sitter i en elevrådsstyrelse. 

Utbildningens längd  

4 timmar, exklusive pauser. 

Antal deltagare  

Hela styrelsen bör vara med. 

Bokning  

Kontakta din verksamhetsutvecklare eller hör av dig till [email protected]

Vill du ha hjälp med att starta ett elevråd eller har andra funderingar? Fyll i din mejl så kontaktar vi dig!