Replik om mobilförbudDebatt: Ett mobilförbud är utbildningshämmande

I Dagens Nyheter den 5/2 skriver företrädare för Liberalerna om mobiltelefoner inom skolan. Debattörerna vill ”Lagstifta om att göra klassrummen mobilfria"Sveriges Elevråd tror på en dialog mellan elever och lärare, inte ett lagstiftat förbud. 

År 2007 började jag första klass, samma år som alliansens proposition om en förändrad skollag började gälla. Den lagen gjorde det möjligt för lärare att beslagta störande föremål. Jag själv hade inte någon mobiltelefon, andra däremot hade till exempel en iPod Touch, utan att den behövde beslagtas. Regniga raster var det skönt att sitta under tak och turas om att spela, däremot var den helt undanlagd på lektioner ibland efter en tillsägning från läraren. När jag sedan bytte skola sex år senare kunde telefonerna implementeras i undervisningen ibland, och vara undanlagda ibland.  

Lagstiftningen som Liberalerna föreslår rimmar illa med dessa upplevelser. Att ha mobiler under lektionstid kan vara störande, absolut, men att nationellt lagstifta om det är helt fel. Frågor som berör elever framställs alltför ofta som problem, och lösningen som föreslås för att hantera dem är alltid den samma. Men här vill Sveriges Elevråd uppmärksamma politikerna på att det går att resonera med elever istället för att börja med att ropa ”förbud”.  Det ska vara upp till varje skola att sätta upp ordningsregler som fungerar just för dem, likt vilken annan arbetsplats som helst.  

Vi lever i en alltmer digitaliserad värld. Det är svårt att föreställa oss vilken teknik som kommer att finnas tillgänglig när de som börjar första klass till sommaren kommer ut i arbetslivet. Att tidigt få förståelse för det stora användningsområde som tekniken medför, men även nackdelarna med det, är viktigt. Ett lagstiftat förbud kommer endast att bli kontraproduktivt. Ingen lär sig av att få svaret ”för att lagen säger så”, tvärtom.  

Mobiltelefonerna är idag en väsentlig del av våra liv. Visst kan de i fel sammanhang vara störande, men framför allt erbjuder de en outtömlig källa till kunskap, avancerade verktyg och fantastiska möjligheter till kommunikation. I dagens samhälle skulle ett allmänt mobilförbud vara högst bakåtsträvande och snarast utbildningshämmande. Därför uppmanar vi Liberalerna att istället höja sin tilltro till elevers och lärares förmåga att själva ta fram regler kring mobilanvändning som fungerar för dem.   

Erik Nordlund, ordförande Sveriges Elevråd


Tidigare publicerad i Dagens Nyheter

Vill du ha hjälp med att starta ett elevråd eller har andra funderingar? Fyll i din mejl så kontaktar vi dig!