Rapport: “Det enda jag tänker på är stress och skola.”


Tim Bergling Foundation släpper tillsammans med Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd en ny elevundersökning om hur skolan påverkar ungas mående.

“Det enda jag tänker på är stress och skola” visar att psykisk ohälsa bland unga i svenska skolor når alarmerande nivåer, särskilt bland gymnasietjejer där var fjärde elev kämpar med stress och oro för framtiden.

Rapporten belyser hur prestationskrav, betygshets och framtidsoro påverkar elevernas psykiska hälsa. Eleverna är oroliga för att deras slutbetyg ska stänga dörrar till framtida studier eller arbete, vilket resulterar i stressrelaterade besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och ångest.

Nationella prov sticker ut som det moment som skapar mest stress och många anser att de har en negativ inverkan på deras mående. Rapporten tas även upp vilka idéer på förbättringar som eleverna själva har. Läs hela rapporten här: Till rapporten

 

Vill du ha hjälp med att starta ett elevråd eller har andra funderingar? Fyll i din mejl så kontaktar vi dig!