Förebygg sexuella kränkningar


Utbildning i att motverka sexuella kränkningar och trakasserier på skolan

Att gå till skolan utan att känna rädsla eller oro för att bli utsatt för sexuella kränkningar borde vara en självklarhet. Det är det tyvärr inte idag. Närmare en av fem högstadie- och gymnasieelever upplever att sexuella trakasserier ofta förekommer på deras skola, enligt en undersökning genomförd av Novus hösten 2018 på uppdrag av Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar.

Under denna utbildning får ni som elevråd möjlighet att problematisera vad sexuella kränkningar är, och vad som är skolans roll och ansvar. Ni kommer att få reflektera över vilka maktstrukturer som främjar sexuella trakasserier och få förslag på strategier som kan motverka och förebygga dem. Utbildningen har ett lösningsorienterat fokus vilket innebär att ni får en chans att identifiera vad ni kan göra för att jobba vidare med frågorna långsiktigt och skapa den förändring som är nödvändig på er skola. 

Moment i utbildningen

  • Skolans uppdrag och sexuella kränkningar
  • Normer med fokus på makt, kön och sexualitet
  • Våldskultur versus Backakultur (samtyckeskultur)
  • Vad kan vi göra? Ta fram en handlingsplan

Vem kan gå?

Alla aktiva medlemmar i elevrådet, så som styrelse och utskott. 

Utbildningens längd 

2 timmar, inklusive pauser.  

Bokning  

Kontakta din verksamhetsutvecklare eller hör av dig till [email protected]


 

Denna elevrådsutbildning har tagits fram inom ramen för Backa – initiativet för en skola från sexuella kränkningar. En del av de utbildningsinsatser efter #metoo som dåvarande regering tillkännagav i juni 2018. På backa.org hittar ni mer information, material och övningar för att jobba vidare med temat långsiktigt.

Vill du ha hjälp med att starta ett elevråd eller har andra funderingar? Fyll i din mejl så kontaktar vi dig!