Kommunikation & varumärke


Utbildning i kommunikation och varumärke

Under vår utbildning i kommunikation och varumärke får ni kunskap och konkreta verktyg för att kunna marknadsföra elevrådet och utveckla ert varumärke. Vi kommer även att prata om hur ni kan förbättra kommunikationen med era medlemmar och andra relevanta målgrupper.  

Moment i utbildningen   

  • Att kommunicera med olika målgrupper 
  • Vikten av ett varumärke 
  • Grafisk profil 
  • Marknadsföring 

Vem kan gå?       

Alla aktiva medlemmar i elevrådet, så som styrelse och utskott.   

Utbildningens längd    

2 timmar, exklusive pauser.      

Bokning    

Kontakta din verksamhetsutvecklare eller hör av dig till [email protected]  

Vill du ha hjälp med att starta ett elevråd eller har andra funderingar? Fyll i din mejl så kontaktar vi dig!