Digitala utbildningsdagar för elevskyddsombud- för en tryggare och starkare skola

Ge era elevskyddsombud en rolig och praktisk utbildning som de dessutom har rätt till enligt lag. Föreläsningar om fysisk arbetsmiljö, psykisk ohälsa och normer blandas med workshops och erfarenhetsutbyten med andra elever. Efter utbildningen får alla deltagare ett diplom och tillgång till exklusivt material.
Anmäl er här för utbildning i mars! →

Hur ser utbildningsdagen ut?

Utbildningsdagen sker digitalt via Zoom och pågår under en halvdag, 4h, inklusive pauser.

Vi rekommenderar att deltagarna äter lunch före eller efter utbildningen beroende på om ni väljer att gå utbildningen på förmiddagen eller eftermiddagen.

Moment i utbildningen
 • Vikten av ett aktivt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljölagen och aktuella arbetsmiljöförordningar
 • Elevskyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet.
  Exempel: skyddsrond, rapportera och jobba normbrytande
 • Skolans roll i arbetsmiljöarbetet
 • Fysisk arbetsmiljö.
  Exempel: ljud, ljus, luft och lokal
 • Psykosocial arbetsmiljö.
  Exempel: stress, kränkningar och trakasserier (i skolan och på nätet), relationer och normer

Vi erbjuder dessa tillfällen:

Vecka 11

Tisdag 15/3, kl. 08.30-12.30
Tisdag 15/3, kl. 11.45-15.45

Onsdag 16/3, kl. 08.30-12.30
Onsdag 16/3, kl. 11.45-15.45

Vecka 12

Måndag 21/3, kl. 11.45-15.45

Tisdag 22/3, kl. 08.30-12.30
Tisdag 22/3, kl. 11.45-15.45

Onsdag 23/3, kl. 08.30-12.30

Vecka 13

Onsdag 30/3, kl. 11.45-15.45

Torsdag 31/3, kl. 08.30-12.30
Torsdag 31/3, kl. 11.45-15.45

Fredag 1/4, kl. 08.30-12.30

Sista anmälningsdag till tillfällen vecka 11:
onsdag 9/3

Sista anmälningsdag till tillfällen vecka 12:
tisdag 15/3

Sista anmälningsdag till tillfällen vecka 13:
torsdag 24/3

Pris

En anmälan kostar 5000:- och då ingår en grupp på 6 elever och en vuxen. Vill ni anmäla ytterligare deltagare är ni varmt välkomna att göra det för en kostnad på 850:- per elev. Ni behöver inte veta namn på deltagarna när ni gör er anmälan.

Anmäl er här!

Frågor?

Kontakta någon av oss:

Ronja Wiberg
[email protected]
070-965 55 38

Amanda Forsell
[email protected]
070–965 55 31


Varför utbilda elevskyddsombud?

Elevskyddsombud bidrar till en tryggare och starkare skola. Tryggare eftersom de arbetar med att förbättra den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Starkare eftersom en bra arbetsmiljö ökar trivseln och leder till bättre studieresultat vilket i sin tur skapar en mer attraktiv skola. Elever och lärare delar skolan som arbetsplats men använder den på olika sätt. Elevskyddsombud kan se utmaningar som vuxenvärlden inte kan, och stötta skolledningen i att lösa problem genom att vara en kanal mellan elever och skolpersonal.

Ett sätt att ge elever det inflytande lagen kräver 

Elever har enligt lag rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. I rollen som elevskyddsombud får eleverna möjlighet att engagera sig i skolfrågor, lära sig nya saker och utvecklas. Elevskyddsombuden väljs av eleverna, men det är skolledningen som har ansvar för att se till att de får den utbildning och de resurser de behöver för att utföra sitt arbete.  

Enligt arbetsmiljölagen ska eleverna utse två elevskyddsombud för varje årskurs 7–9 i grundskolan och 7–10 i specialskolan samt för varje nationellt program i gymnasieskolan. 

Varför ska just vi utbilda era skyddsombud? 

Sveriges Elevkårer har arbetat med att förbättra skolan i över 80 år och både Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd har lång erfarenhet av att genomföra utbildningar för elevskyddsombud. Som Sveriges största ungdomsorganisation respektive Sveriges största elevorganisation på grundskolan vet vi hur man gör en rolig utbildning som unga uppskattar och kan använda i sitt dagliga arbete. På våra utbildningsdagar för elevskyddsombud i november 2021 gav deltagarna utbildningen betyget 4/5 i snitt.

Vill du ha hjälp med att starta ett elevråd eller har andra funderingar? Fyll i din mejl så kontaktar vi dig!