Utbildningsdagar för elevskyddsombud



Utbildningsdag för elevskyddsombud – för en tryggare och starkare skola 

Ge era elevskyddsombud en rolig och praktisk utbildning som de dessutom har rätt till enligt lag. Föreläsningar om fysisk arbetsmiljö, psykisk ohälsa och normer blandas med workshops och erfarenhetsutbyten med andra elever. Efter utbildningen får alla deltagare ett diplom och tillgång till exklusivt material. 

Anmäl er till utbildning i okt-nov!

 


 

Hur ser utbildningsdagen ut? 

Under en halvdag får elevskyddsombuden den grundläggande utbildning de behöver för att genomföra sitt uppdrag på bästa sätt. Föreläsningar om fysisk arbetsmiljö, psykisk ohälsa och normer blandas med workshops och erfarenhetsutbyten med andra elever. Efter utbildningen får alla deltagare ett diplom och tillgång till exklusivt material. 

Moment i utbildningen 
 • Vikten av ett aktivt arbetsmiljöarbete 
 • Arbetsmiljölagen och aktuella arbetsmiljöförordningar 
 • Elevskyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet. 
  Exempel: skyddsrond, rapportera och jobba normbrytande 
 • Skolans roll i arbetsmiljöarbetet 
 • Fysisk arbetsmiljö. 
  Exempel: ljud, ljus, luft och lokal 
 • Psykosocial arbetsmiljö. 
  Exempel: stress, kränkningar och trakasserier (i skolan och på nätet), relationer och normer 

 

Digitala tillfällen


Vecka 43

Måndag 23/10, kl. 08.30-12

Måndag 23/10, kl. 12-15

Tisdag 24/10, kl. 08.30-12

Onsdag 25/10, kl. 08.30-12

Torsdag 26/10, kl. 08.30-12

Fredag 27/10, kl. 08.30-12

Sista anmälningsdag: 17/10

 

Vecka 45

Fredag 10/11, kl. 08.30-12

 

Sista anmälningsdag: 3/11

Fysiska tillfällen


Stockholm
Tisdag 7/11, kl. 12-15.30

Göteborg
Onsdag 8/11, kl. 12-15.30

Malmö
Torsdag 9/11, kl. 12.30-16 - FULLT

Vid eventuell avbokning kontaktar vi skolan som står först på reservlistan.

Reservlista

Sista anmälningsdag: måndag 31/10

Pris

En anmälan kostar 5 500 kr (inkluderar en grupp om 6 elever och en vuxen). Vill ni anmäla ytterligare deltagare är ni varmt välkomna att göra det för en kostnad på 950kr/elev. Ni behöver inte veta namn på deltagarna när ni gör er anmälan.

Anmäl er här!

Frågor?

Adam Ledung
[email protected]
070-965 55 38

 


Varför utbilda elevskyddsombud?

Elevskyddsombud bidrar till en tryggare och starkare skola. Tryggare eftersom de arbetar med att förbättra den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Starkare eftersom en bra arbetsmiljö ökar trivseln och leder till bättre studieresultat vilket i sin tur skapar en mer attraktiv skola. Elever och lärare delar skolan som arbetsplats men använder den på olika sätt. Elevskyddsombud kan se utmaningar som vuxenvärlden inte kan, och stötta skolledningen i att lösa problem genom att vara en kanal mellan elever och skolpersonal.

Ett sätt att ge elever det inflytande lagen kräver 

Elever har enligt lag rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. I rollen som elevskyddsombud får eleverna möjlighet att engagera sig i skolfrågor, lära sig nya saker och utvecklas. Elevskyddsombuden väljs av eleverna, men det är skolledningen som har ansvar för att se till att de får den utbildning och de resurser de behöver för att utföra sitt arbete.  

Enligt arbetsmiljölagen ska eleverna utse två elevskyddsombud för varje årskurs 7–9 i grundskolan och 7–10 i specialskolan samt för varje nationellt program i gymnasieskolan. 

Varför ska just vi utbilda era skyddsombud? 

Sveriges Elevkårer har arbetat med att förbättra skolan i över 80 år och både Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd har lång erfarenhet av att genomföra utbildningar för elevskyddsombud. Som Sveriges största ungdomsorganisation respektive Sveriges största elevorganisation på grundskolan vet vi hur man gör en rolig utbildning som unga uppskattar och kan använda i sitt dagliga arbete. På våra utbildningsdagar för elevskyddsombud i mars 2022 gav deltagarna utbildningen betyget 4/5 i snitt.

Vill du ha hjälp med att starta ett elevråd eller har andra funderingar? Fyll i din mejl så kontaktar vi dig!