Årsmötesutbildning


Utbildning i att hålla ett årsmöte

Under vår utbildning i årsmöte får ni koll på hur ni praktiskt genomför ett årsmöte och hur elevrådets medlemmar kan påverka mötets beslut. Efter genomförd utbildning kommer ni att ha kunskap och konkreta verktyg för att själva kunna planera, förbereda och genomföra ett årsmöte.  

Moment i utbildningen  

  • Årsmötets grunder 
  • Förberedelser inför ett årsmöte 
  • Att tänka på under årsmötet 
  • Efterarbete  

Vem kan gå?   

Elevrådets styrelse   

Utbildningens längd   

2 timmar, inklusive pauser.  

Bokning   

Kontakta din verksamhetsutvecklare eller hör av dig till [email protected]  

Vill du ha hjälp med att starta ett elevråd eller har andra funderingar? Fyll i din mejl så kontaktar vi dig!