Digitala utbildningsdagar för elevskyddsombud- för en tryggare och starkare skola

I mars har Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd en samlad satsning för att digitalt utbilda elevskyddsombud på gymnasie- och grundskolor runt om i Sverige. Här kan du läsa mer om satsningen, vad din skola får vid en utbildningsdag och göra en anmälan.

Varför utbilda elevskyddsombud?

Elevskyddsombud bidrar till en tryggare och starkare skola. Tryggare eftersom de arbetar med att förbättra den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Starkare eftersom en bra arbetsmiljö ökar trivseln och leder till bättre studieresultat vilket i sin tur skapar en mer attraktiv skola. Elever och lärare delar skolan som arbetsplats men använder den på olika sätt. Elevskyddsombud kan se utmaningar som vuxenvärlden inte kan, och stötta skolledningen i att lösa problem genom att vara en kanal mellan elever och skolpersonal.

Ett sätt att ge elever det inflytande lagen kräver 

Elever har enligt lag rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. I rollen som elevskyddsombud får eleverna möjlighet att engagera sig i skolfrågor, lära sig nya saker och utvecklas. Elevskyddsombuden väljs av eleverna, men det är skolledningen som har ansvar för att se till att de får den utbildning och de resurser de behöver för att utföra sitt arbete.  

Enligt arbetsmiljölagen ska eleverna utse två elevskyddsombud för varje årskurs 7–9 i grundskolan och 7–10 i specialskolan samt för varje nationellt program i gymnasieskolan. 

Varför ska just Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd utbilda era skyddsombud? 

Sveriges Elevkårer har arbetat med att förbättra skolan i över 80 år och både Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd har lång erfarenhet av att genomföra utbildningar för elevskyddsombud. Som Sveriges största ungdomsorganisation respektive Sveriges största elevorganisation på grundskolan vet vi hur man gör en rolig utbildning som unga uppskattar och kan använda i sitt dagliga arbete. På våra utbildningsdagar 2020 gav deltagarna utbildningen betyget 4/5 i snitt.   


Vad innehåller utbildningen?

Under utbildningsdagen får elevskyddsombuden den grundläggande utbildning de behöver för att genomföra sitt uppdrag på bästa sätt. Föreläsningar om arbetsmiljö, psykisk ohälsa, jämlikhet, normer och elevskyddsombudens uppgifter blandas med workshops och erfarenhetsutbyten med andra elever.

Moment i utbildningen
 • Vikten av ett aktivt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljölagen och aktuella arbetsmiljöförordningar
 • Elevskyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet.
  Exempel: skyddsrond, rapportera och jobba normbrytande
 • Skolans roll i arbetsmiljöarbetet
 • Fysisk arbetsmiljö.
  Exempel: ljud, ljus, luft och lokal
 • Psykosocial arbetsmiljö.
  Exempel: stress, kränkningar och trakasserier (i skolan och på nätet), relationer och normer

I utbildningen ingår kortare pauser för att hålla energin uppe. Efter utbildningen kommer ni även få exklusivt material samt diplom.


Hur ser utbildningsdagen ut?

Utbildningsdagen sker digitalt via Zoom och pågår under en halvdag. Inbjudningslänken till Zoom skickas till e-postadressen som angetts i anmälningsformuläret dagen efter sista anmälningsdag för det utbildningstillfället. Om deltagarna inte kommer att sitta tillsammans under utbildningsdagen ansvarar personen som får inbjudningslänken att skicka ut den till elevskyddsombuden som ska delta. 

Vi erbjuder dessa tillfällen:

Vecka 11

Onsdag 17/3, kl. 08.30-12.00
Onsdag 17/3, kl. 12.00-15.30
Torsdag 18/3, kl. 08.30-12.00
Torsdag 18/3, kl. 12.00-15.30

Sista anmälningsdag till vecka 11:måndagen den 8/3

Vecka 12

Tisdag 23/3, kl. 08.30-12.00
Tisdag 23/3, kl. 12.00-15.30
Onsdag 24/3, kl. 08.30-12.00
Onsdag 24/3, kl. 12.00-15.30
Torsdag 25/3, kl. 12.00-15.30

Sista anmälningsdag till vecka 12: måndagen den 15/3

Vi rekommenderar att deltagarna äter lunch före eller efter utbildningen beroende på om ni väljer att gå utbildningen på förmiddagen eller eftermiddagen.

Pris

En anmälan kostar 4500:- och då ingår en grupp på 6 elever och en vuxen. Vill ni anmäla ytterligare deltagare är ni varmt välkomna att göra det för en kostnad på 750:- per elever. Ni behöver inte veta namn på deltagarna när ni gör er anmälan.

Anmäl er här!

Frågor?

Kontakta:
Amanda Forsell
[email protected]
070–965 55 31

Vill du ha hjälp med att starta ett elevråd eller har andra funderingar? Fyll i din mejl så kontaktar vi dig!